• GKI PERNIAGAAN

    Gereja yang pada mulanya bernama "Tiong Hoa Kie Tok Kauw Tong", telah berdiri sejak tahun 1868, dan pada saat ini masyarakat lebih mengenalnya dengan nama "Gereja Salib Tiga

what's new on gki perniagaan

latest news, events & activities

Pokok-pokok Doa

“the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” - James 5 : 16b

1. Doakan pemerintah supaya dapat atasi keadaan ekonomi yang sulit akhir-akhir ini, harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang mahal yang menyebabkan rakyat kecil menderita.

2. Berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, juga doakan mereka yang sedang bergumul dengan masalah atau sakit penyakit.

3. Doakan Panitia Paskah 2016 GKI Perniagaan.

come & join us

jl perniagaan raya no. 1 - jakarta, indonesia - 021 6911207