• Kunjungan anak-anak Sekolah Minggu kelas 1 dan 2 SD dari Perniagaan ke Sekolah Minggu Chandra Jaya.

  • Baptis Kudus Anak

    Selamat untuk para orang tua yang anak-anaknya telah di baptis anak hari ini.

  • GKI PERNIAGAAN

    Gereja yang pada mulanya bernama "Tiong Hoa Kie Tok Kauw Tong", telah berdiri sejak tahun 1868, dan pada saat ini masyarakat lebih mengenalnya dengan nama "Gereja Salib Tiga

what's new on gki perniagaan

latest news, events & activities

Pokok-pokok Doa

“the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” - James 5 : 16b

1. Berdoa agar setiap umat dapat mengenal dan memahami kasih Allah yang melampaui akal dan pikiran mereka. Semakin berserah kepada Allah dalam segala situasi yang mereka hadapi.
2. Berdoa untuk proses pemanggilan Pendeta yang sedang kita tempuh, kiranya Tuhan berkenan mengutus hamba-Nya dan menolong dalam seluruh proses.
3. Berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Doakan juga mereka yang sedang sakit dan sedang menghadapi masalah, kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan.

come & join us

jl perniagaan raya no. 1 - jakarta, indonesia - 021 6911207