• GKI PERNIAGAAN

    Gereja yang pada mulanya bernama "Tiong Hoa Kie Tok Kauw Tong", telah berdiri sejak tahun 1868, dan pada saat ini masyarakat lebih mengenalnya dengan nama "Gereja Salib Tiga

what's new on gki perniagaan

latest news, events & activities

Pokok-pokok Doa

“the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” - James 5 : 16b

1. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.

2. Berdoa untuk pekerjaan perbaikan di lahan Blandongan agar berjalan dengan lancar dan pada waktunya dapat mulai digunakan.

3. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap pemimpin negara senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kiranya pimpinan Tuhan boleh mereka terima setiap saat dalam melakukan tanggung jawabnya.

come & join us

jl perniagaan raya no. 1 - jakarta, indonesia - 021 6911207