what's new on gki perniagaan

latest news, events & activities

Pokok-pokok Doa

“the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” - James 5 : 16b

1. Berdoa agar setiap umat dapat mengenal dan memahami kasih Allah yang melampaui akal dan pikiran mereka. Semakin berserah kepada Allah dalam segala situasi yang mereka hadapi.

2. Berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Doakan juga mereka yang sedang sakit dan sedang menghadapi masalah, kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan.

come & join us

jl perniagaan raya no. 1 - jakarta, indonesia - 021 6911207